۷۰۰ میلیارد تامین آب روستاهای آذربایجان غربی

۷۰۰ میلیارد تامین آب روستاهای آذربایجان غربی

در جلسه بررسی مشکلات شهرستان سلماس بیان شد؛ امسال ۷۰۰ میلیارد تومان برای تامین آب روستاهای آذربایجان غربی هزینه می شود/ ۲۳ کیلومتر راه روستایی در سلماس آسفالت خواهد شد امسال ۷۰۰ میلیارد تومان برای تامین آب روستاهای...

ادامه مطلب ...