حضور بیش از ۲۵ هزار عامل اجرایی انتخابات در استان زنجان

حضور بیش از ۲۵ هزار عامل اجرایی انتخابات در استان زنجان

حضور بیش از ۲۵ هزار عامل اجرایی انتخابات در استان زنجان حضور بیش از ۲۵ هزار عامل اجرایی انتخابات در استان زنجان استاندار زنجان از حضور بیش از ۲۵ هزار عامل اجرایی در جریان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و...

ادامه مطلب ...