تأکید استاندار خوزستان بر برخورد قضایی

تأکید استاندار خوزستان بر برخورد قضایی

تأکید استاندار خوزستان بر برخورد قضایی با دستگاه‌هایی که در ستاد تسهیل، قانونی عمل نمی‌کنند تأکید استاندار خوزستان بر برخورد قضایی با دستگاه‌هایی که در ستاد تسهیل، قانونی عمل نمی‌کنند استاندار خوزستان گفت: با...

ادامه مطلب ...