امروز؛ روز حماسه حضور با شور و شعور مردم ایران در انتخابات است

امروز؛ روز حماسه حضور با شور و شعور مردم ایران در انتخابات است

 روز حماسه حضور با شور و شعور مردم امروز؛ روز حماسه حضور با شور و شعور مردم ایران در انتخابات است استاندار سیستان و بلوچستان گفت: مردم کشور ما مانند همه عرصه ها با لبیک به فرمان مقام معظم رهبری در پای صندوق های...

ادامه مطلب ...