وزیر کشور:کمک های دولت به شهرداری ها و دهیاری ها

وزیر کشور:کمک های دولت به شهرداری ها و دهیاری ها

در جریان بازدید دکتر وحیدی از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مطرح شد؛ وزیر کشور: ضرورت نظارت دقیق بر نحوه هزینه کرد منابع و کمک های دولت به شهرداری ها و دهیاری ها/ سازمان باید در خدمت مردم و براي رضايت مردم باشد/ بسیج ظرفیت...

ادامه مطلب ...