هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به شهرداری های ایلام پرداخت شد

هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به شهرداری های ایلام پرداخت شد

هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به شهرداری های ایلام پرداخت شد   استاندار ایلام گفت: هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در زمان هشت سال فعالیت دولت تدبیر و امید به‌ حساب شهرداری‌ها و...

ادامه مطلب ...