محسنی بندپی: کاهش ۴.۴ درصدی نرخ بیکاری استان تهران در تابستان امسال؛ نرخ بیکاری به ۶.۴ درصد رسید

محسنی بندپی: کاهش ۴.۴ درصدی نرخ بیکاری استان تهران در تابستان امسال؛ نرخ بیکاری به ۶.۴ درصد رسید

محسنی بندپی محسنی بندپی: کاهش ۴.۴ درصدی نرخ بیکاری استان تهران در تابستان امسال؛ نرخ بیکاری به ۶.۴ درصد رسید استاندار تهران با اشاره به کاهش ۴.۴ درصدی نرخ بیکاری استان تهران در تابستان امسال گفت: نرخ بیکاری به ۶.۴...

ادامه مطلب ...