محدود کردن واردات برنج به نیازهای واقعی کشور

محدود کردن واردات برنج به نیازهای واقعی کشور

درخواست استاندار گیلان در دیدار با رئیس دفتر رئیس جمهوری؛ محدود کردن واردات برنج به نیازهای واقعی کشور و اجباری شدن استاندارد این کالای وارداتی محدود کردن واردات برنج به نیازهای واقعی کشور استاندار گیلان در دیدار با...

ادامه مطلب ...