عزم همگانی برای افزایش بهره وری از ظرفیت های استان

عزم همگانی برای افزایش بهره وری از ظرفیت های استان

عزم همگانی برای افزایش بهره وری از ظرفیت های استان استاندار خراسان شمالی : عزم همگانی برای افزایش بهره وری از ظرفیت های استان در دیدار با مسئولان و برخی نمایندگان اقشار مردم شهرستان مانه و سملقان با استاندار...

ادامه مطلب ...