دکتر آقامحمدی: معضلات و آسیب های اجتماعی

دکتر آقامحمدی: معضلات و آسیب های اجتماعی

در سیزدهمین جلسه طرح تحول محلات کشور مطرح شد؛ دکتر آقامحمدی: معضلات و آسیب های اجتماعی صرفا با امکاتات مادی قابل حل نیست/ ارتقای خدمات بهداشتی، مشاوره ای در محلات می تواند زمینه بازپروری معتادان را فراهم سازد/ گفت و گوی...

ادامه مطلب ...