خراسان جنوبی ، رتبه برتر کشور دررعایت پروتکل ها

خراسان جنوبی ، رتبه برتر کشور دررعایت پروتکل ها

استاندار خراسان جنوبی : خراسان جنوبی ، رتبه برتر کشور در میزان رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک خراسان جنوبی ، رتبه برتر کشور در میزان رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک استاندار خراسان جنوبی گفت: بر...

ادامه مطلب ...