تکریم عرف و معرفی خرمشاد؛ معاون جدید سیاسی

تکریم عرف و معرفی خرمشاد؛ معاون جدید سیاسی

در جلسه شورای معاونین وزارت کشور و با حضور دکتر وحیدی دنبال شد؛ تکریم عرف و معرفی خرمشاد؛ معاون جدید سیاسی وزارت کشور/ عرف: برای تحقق آرامش و عقلانیت در فضای سیاسی و تحولات تلاش کردیم/ خرمشاد: مسیر کار در حوزه سیاسی را با...

ادامه مطلب ...