افتتاح ۲۴ پروژه اقتصادی، تولیدی و زیربنایی در مناطق آزاد کیش و قشم در استان هرمزگان

افتتاح ۲۴ پروژه اقتصادی، تولیدی و زیربنایی در مناطق آزاد کیش و قشم در استان هرمزگان

افتتاح ۲۴ پروژه اقتصادی افتتاح ۲۴ پروژه اقتصادی، تولیدی و زیربنایی در مناطق آزاد کیش و قشم در استان هرمزگان ۲۴ پروژه اقتصادی، تولیدی و زیربنایی در مناطق آزاد کیش و قشم در استان هرمزگان، با دستور دکتر روحانی رئیس...

ادامه مطلب ...