کتاب و کتاب با سررسید مدیران جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۱ منتشر شد

کتاب و کتاب با سررسید مدیران جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۱ منتشر شد

کتاب و کتاب با سررسيد مدیران جمهوری اسلامی ایران سال 1401 منتشر شد. كتاب مديران جمهوري اسلامي ايران ، سال ١٤٠1 ،تاليف غلامعباس زارع میرک آباد ، از انتشارات مجمع استانداران ، با تصوير ١٥٠٠ نفر و نام و سوابق ١٥٠٠٠ نفر از...

ادامه مطلب ...