جهت مطالعه و بحث و بررسی در جلسه ی مجمع عمومی که تاریخ ان متعاقبا اعلام میگردد فایل های زیر را دانلود نمایید. کافی است بر روی هر یک از فایل ها کلیک کنید.

 

برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران asib shenasie site eghtesad kalan shahr tehran – nahaye -site hokmrani shahri site mahaleh pdf nahaye site pdf chap ttoseh shahri paydar site pdf nahaye site faghr chand bodi
pdf nahaye gerayeshha site pdf nahaye layehe barname 3 pdf nahaye site pdf site shahr hamgara site آسیب_شناسی نظام درآمدی شهرداری تهران- سایت