يك اقدام بسيار خوب دولت

دولت يك اقدام بسيار خوب براي تسريع در اجراي پروژه ها انجام داده است

دولت يك اقدام بسيار خوب براي تسريع در اجراي پروژه ها انجام داده است - وبسایت مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران

استاندار كرمانشاه گفت:دولت عليرغم همه مشكلات و گرفتارهايي كه در بحث تحريم هاي ظالمانه و كرونا دارد و با كمبود تامين منابع مالي مواجه است اما در رابطه با اجراي پروژه هاي عمراني يك اقدام بسيار خوب انجام داده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ هوشنگ بازوند در جلسه بررسي مسائل و مطالبات جهاد نصر از دستگاه هاي اجرايي اظهار داشت: بررسی مسائل جهاد نصر و براي پرداخت مطالبات جهاد نصر از دستگاه هاي اجرايي همگي موظف به اجراي برنامه ها و تصميات اتخاذ شده هستند.
وي با بيان اينكه مطالبات جهاد نصر از دستگاه هاي اجرايي بايد هر چه سريعتر پرداخت شود، تصريح كرد: مسائلي كه در داخل استان مربوط به مطالبات جهاد نصر حل مي شود، دستگاه ها ملزم به پرداخت مطالبات خواهند بود اما مسائلي كه مربوط به خارج استان است در جلساتي با مسئولين كشوري به ويژه نوبخت رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه كشور  مسائل موجود را در بررسي و حل خواهيم كرد.
وي بيان داشت: در اين جلسه مقرر شد مطالباتي كه جهاد نصر از دستگاه ها دارد تا روز پنچ شنبه همين هفته به استانداري اعلام كنند تا در نشست هايي كه در هفته آينده با مسئولين داريم مطرح و مسائل هر چه سريعتر مرتفع شوند.
استاندار كرمانشاه افزود: خوشبختانه جهاد نصر از سابقه درخشاني در استان براي اجراي پروژه ها برخوردار است و داراي يك ظرفيت بزرگ براي اجراي پروژه ها است لذا حل مسائل آن از موضوعات مهم استان است و براي پيشبرد و توسعه هر چه بيشتر استان بايد نهايت تلاش خود را بكار گيريم.
بازوند ادامه داد: ما امروز اقدام به تشكيل اين جلسه براي تصميم گيري جهت رفع مسائل جهاد نصر گرفتيم و مديران دستگاه هاي اجرايي ذيربط موظف به تلاش براي رفع مسائل و پيگيري پرداخت مطالبات آن هستند.    
وي در پايان گفت: دولت عليرغم همه مشكلات و گرفتارهايي كه در بحث تحريم هاي ظالمانه و كرونا دارد و با كمبود تامين منابع مالي مواجه است اما در رابطه با اجراي پروژه هاي عمراني يك اقدام بسيار خوب انجام داده و اعتبارات را به موقع تخصيص داده است و مانع از عدم فعاليت پروژه ها شده است.

منبع : وزارت کشور