استاندار كرمانشاه تاكيد کرد:

با خودباوري قادر به حل مشكلات جوانان هستيم

استاندار كرمانشاه گفت: با خودباوري، اعتماد به نفس، تدوين نخسه اي واحد و بهره گيري از ظرفيت هاي استان قادر به حل مشكلات جوانان هستيم.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ هوشنگ بازوند در چهارمين جلسه ستاد ساماندهي جوانان استان با تسليت ايام فاطميه اظهار داشت: مقام معظم رهبري در تبيين گام دوم انقلاب فرمايشات و رهنمودهايي بسيار راهگشا در خصوص استفاده از تخصص و توانمندي هاي جوانان در عرصه هاي مختلف دارند كه همگي موظف به اجراي اين رهنمودها با بسترسازي مناسب جهت استفاده از توانمنديهاي آنان هستيم.
وي با اشاره به فرمايش رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر اينكه كشور ايران داراي ظرفيت هاي بسيار گسترده و استفاده نشده اي است كه در اين خصوص رتبه اول را در جهان دارد،  گفت: مقام معظم رهبري در تبيين گام دوم انقلاب تاكيد دارند كه جوانان ايران اسلامي قادر هستند كه اين عيب بزرگ( استفاده نشدن از ظرفيت هاي كشور) را برطرف كنند لذا اين تاكيدات نشان مي دهد كه وظيفه سنگيني بر عهده جوانان در چهل سال دوم انقلاب است و همگي بايد تلاش كنيم تا بيش از گذشته از توانمندي ها و تخصص هاي جوانان در عرصه هاي مختلف استفاده كنيم.
وي خواستار تدوين و اجراي برنامه اي دقيق براي بهره گيري از تخصص هاي جوانان در بخش هاي مختلف از سوي اداره ورزش و جوانان استان شد و تصريح كرد: اداره ورزش و جوانان استان موظف است كه برنامه اي بسيار ويژه و دقيق براي آشنا ساختن جوانان با ظرفيت هاي استان از يكسو طراحي و اجرا كند و از سوي ديگر توانمندي هاي جوانان را به دستگاه هاي اجرايي ذيربط معرفي كند و ما هم در استان كرمانشاه مانند كشور ظرفيت هاي بسياري داريم كه هنوز استفاده نشده اند.
مقام عالي استان با طرح اين سوال كه جوانان استان به چه اندازه با ظرفيت هاي اين استان آشنا هستند،  ادامه داد: اداره ورزش و جوانان موظف است كه اجراي اين برنامه يعني بستر سازي جهت آشنا كردن جوانان با ظرفيت هاي استان را پيگيري كند زيرا اين استان در بخش هاي كشاورزي،  صنعت، معدن، تجارت، گردشگري، آي تي و بازارچه ها داراي ظرفيت هاي بسيار گسترده اي است.
وي با تشريح مزيت هاي استان در بخش كشاورزي اظهار داشت: با توجه به اينكه استان داراي مزيت ها و پتانسيل هاي بسيار خوبي در اين بخش است لذا ضرورت دارد كه اداره ورزش و جوانان استان فارغ التحصيلان اين بخش را شناسايي كند و با بيان و تشريح امكانات استان در بخش كشاورزي براي جوانان از اداره جهادكشاورزي بخواهد زمينه مناسب براي جذب و بكارگيري توانمندي هاي آنان را  ايجاد كند.
استاندار كرمانشاه ادامه داد: آيا شناسايي فارغ التحصيلان بخش صنعت و معدن كه استان در اين بخش نيز داراي ظرفيت هاي گسترده اي است، انجام شده است؟ لذا با طراحي اين برنامه از سوي ورزش و جوانان افرادي كه در اين بخش داراي تخصص و حرفه هستند به راحتي قابل انتقال و معرفي به اداره صنعت، معدن و تجارت استان هستند كه صنعت و معدن نيز موظف به پيگيري براي بكارگيري و جذب آنان در اين بخش است.
 بازوند همچنين با اشاره به بيكاران ديپلم و زير ديپلم در استان تصريح كرد: اين افراد پس از شناسايي مي توانند به آموزش فني و حرفه اي استان معرفي شوند كه فني و حرفه اي هم بايد پس از ارائه آموزش به اين افراد، آنان را به اداره كار جهت اشتغال معرفي نمايد.
وي با بيان اينكه جوانان سرمايه هاي اصلي استان هستند، گفت: همچنين در حوزه هاي آي تي،  گردشگري، بوم گردي، ميراث فرهنگي، تجارت و بازارچه ها داراي ظرفيت هاي بسيار خوبي هستيم كه با شناسايي و معرفي افراد داراي تخصص در اين بخش ها به سازمان هاي ذيربط مي توان در اين بخش ها نيز نسبت به ايجاد شغل و بهره گيري از توانمندي هاي جوانان اقدام كرد.
استاندار كرمانشاه از اداره ورزش و جوانان استان خواست كه با قاطعيت و جديت نسبت به تدوين اين برنامه كه تشريح كننده تخصص ها و توانمندي هاي جوانان در بخش هاي مختلف باشد به سرعت اقدام كند.
 بازوند در ادامه با بيان اينكه هر استان با توجه به امكانات و ظرفيت هاي خود بايد نخسه واحدي براي خود تدوين و اجرايي كند، بيان داشت: نبايد منتظر دستورالعمل از مركز براي اجراي طرح هاي اشتغالزايي باشيم بلكه با توجه به ظرفيت هاي خود بايد نسبت به طراحي برنامه اي كه درمان كننده موضوع بيكاري استان باشد، اقدام كنيم كه در اين راستا استان كرمانشاه با وجود پتانسيل هاي خود در بخش هاي مختلف مي تواند پيشگام باشد.
وي تاكيد كرد: بايد به اين خودباوري برسيم كه قادر هستيم در خود استان مي توانيم مشكلات جوانان را حل كنيم و نبايد تمام نگاه ها به مركز باشد زيرا نخسه استان كرمانشاه با ديگر استان ها متفاوت است و حل مشكلات بايد در درون خود استان صورت گيرد و با اعتماد به نفس به اجراي برنامه ها بپردازيم.