استاندار همدان تاکيد کرد:

در برقراري پروازهاي فرودگاه همدان از بخش خصوصي حمايت مي‌شود

جلسه مديرعامل شرکت هواپيمايي محراب کشت سبز با استاندار همدان و رايزني درباره سرمايه‌گذاري اين بخش خصوصي براي بالابردن فعاليت و پروازهاي فرودگاه همدان برگزار شد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ سيد سعيد شاهرخي در جلسه با مدير عامل شرکت هواپيمايي محراب کشت سبز گفت : فرودگاه همدان از  زيرساخت بالايي براي برقرار پروازهاي داخلي وخارجي و حتي هواپيماهاي پهن پيکر دارد که بايد از ظرفيت‌هاي آن بهره برد.
شاهرخي با اشاره به اينکه عزم، اراده و هماهنگي براي جذب گردشگر و راه‌اندازي پروازهاي همدان ضروري است افزود: برقراري پروازها و ادامه فعاليت‌ها بايد به عنوان اولويت مديران باشد و با جديت پيگيري شود.
وي افزود: راه اندازي پروازها بايد با برنامه پيش رود، نمي‌توان سرمايه گذار را متضرر رها کرد.
استاندار به اينکه پرواز همدان- کيش بايد ساماندهي مي‌شودخاطر نشان کرد :تبليغات بخش جدايي ناپذير توسعه خصوصا حوزه گردشگري است.
شاهرخي گفت: فرودگاه همدان ظرفيت آن را دارد که به استانهاي همجوار خدمات رساني کند.
وي تاکيد کرد: تبليغات مهم است و نبايد همه تبليغات به عهده شرکت چارترکننده باشد، اداره کل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري، شرکت ها، شهرداري و رسانه ها بايد در اين بخش کمک کنند.
استاندار با تاکيد بر اينکه براي ادامه فعاليت پروازها تسهيلات و تمهيدات  فراهم شودافزود: دفاتر گردشگري بايد با شرکت چارتر کننده همکاري داشته و استان را در مسير پيشرفت قرار دهند.
شاهرخي گفت: پرواز همدان _کيش از  ۲۰ دي ماه در روزهاي يکشنبه و چهارشنبه برقرار مي‌شود.
وي افزود: در برنامه است تا پرواز  تهران-همدان-تهران برقرار شود.
استاندار با اشاره به اينکه پرواز مشهد- همدان روزهاي سه شنبه و جمعه انجام مي شود که ضروري است ۲خط پروازي نيز راه‌اندازي شودافزود: پرواز همدان-شيراز-قشم از ابتداي اسفندماه برقرار خواهد شد که تعداد پروازها به چهار پرواز افزايش مي‌يابد.