۳۰ درصد حوزه مسئولیت عالی استان برعهده بانوان است

۳۰ درصد حوزه مسئولیت عالی استان برعهده بانوان است

استاندار گفت: ۳۰ درصد حوزه مسئولیت عالی استان بر عهده بانوان استان است و به ویژه در حوزه مدیریت اقتصادی مسئولیت بانوان بیشتر از آقایان است که این امر می‌تواند در ارتقای شاخص‌های اقتصادی اثرگذار باشد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ احمد علی موهبتی استاندار  در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی استان به خبرنگاران گفت:  یکی از شاخص هایی که در استان قابل اندازه‌گیری است نقش مدیریتی زنان است که در این امر رتبه دهم متعلق به استان است.
 وی گفت : در شرایطی که در بسیاری از زیرساخت ها عقب هستیم اما حضور تأثیرگذار زنان در انتخابات، شوراها و در بسیاری از مسئولیت‌هایی همچون شهرداری، بخشداری، معاون فرماندار، معاون مدیرکل، مدیرکل و معاونت استاندار را شاهد هستیم.
 استاندار گفت: ۳۰ درصد حوزه مسئولیت های عالی استان بر عهده بانوان است و در حوزه مدیریت اقتصادی مسئولیت بانوان بیش از آقایان است که می‌تواند در ارتقاء شاخص های اقتصادی تاثیرگذار باشد.
 موهبتی گفت:  یکی از سند هایی که تاکنون معطل مانده بود سند ارتقاء وضعیت زنان استان است که امروز  با حضور  ویدئو کنفرانسی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به تصویب رسید که می‌تواند در رشد و ارتقای جامعه تاثیر گذار باشد . 
 وی گفت : نیروی انسانی یکی از مهمترین آیتم های تاثیر گذار در توسعه است اما نیروی انسانی متأثر از آموزش خانواده و آموزش و پرورش و دانشگاه است .
رئیس شورای برنامه ریزی استان ادامه داد: مهمترین بخش آموزش ، آموزش خانواده است و این آموزش متاثر از تربیت و حضور زنان در خانواده است ،.
وی تصریح کرد : محدودیت ها و معذوریت هایی در اکثر جوامع اعمال می‌شود که این محدودیت ها جنسی و قومیتی است و یکی از مهمترین آن عدالت جنسیتی است که سبب شده بسیاری از کشورهای عقب مانده به جهت نوع تفکری که دارند از جامعه زنان که ۵۰ درصد ظرفیت شان را تشکیل می‌دهد نتوانند استفاده کنند .
همچنین استاندار گفت : سند آمایش استان که مدت مدیدی معطل مانده بود در استان و در دفتر آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب شد که از آن به عنوان  یکی از بهترین سندهای های آمایش استان نام برده شده است.
 وی افزود : درخصوص سند توسعه سواحل مکران نیز مطالعاتی انجام شده است که این مطالعات نیز معطل مانده و با همت مدیران استان و شورای برنامه ریزی توسعه استان تکمیل و تصویب شد. 

وی خاطر نشان کرد :  این مطالعات نقشه راه توسعه است و مدیران متناسب با آن میتوانند نقش آفرین باشند و اولویت‌های استان را متناسب با آن تعیین نمایند.
 استاندار اضافه کرد : در همین راستا موافقت نامه  توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی در جوامع محلی نیز امروز با حضور ویدئو کنفرانسی معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده امضا شد که این موافقتنامه به ویژه برای بحث حاشیه نشینی در حاشیه شهرها تاثیر گذار است و معاونت رئیس جمهور اعتباراتی را نیز برای اجرای آن اختصاص دادند .

منبع : پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور