در جریان حضور جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور در گروه صنعتی سایپا مطرح شد؛

گزارش رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها از نوسازی و بازسازی اتوبوس های شهری در دولت دوازدهم

گزارش رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها از نوسازی و بازسازی اتوبوس های شهری در دولت دوازدهم

گزارش رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها از نوسازی و بازسازی اتوبوس های شهری در دولت دوازدهم/ هدف گذاری خرید ۵ هزار دستگاه اتوبوس درون شهری تا سال آینده/ تجهیز قوی تر ناوگان حمل و نقل درون شهری کشور دنبال می شود/ بازسازی ۵۱۰۰ دستگاه اتوبوس تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد شد

مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور در جریان حضور در شرکت سایپا برای شرکت در مراسم امضای تفاهم نامه ساخت و خرید ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس حمل و نقل عمومی درون شهری از شرکت سایپا و مجموعه های تابعه آن از سوی اتحادیه اتوبوس رانی ها، گفت: وزارت کشور و سازمان شهرداری ها آمادگی خرید بیشتر برای تجهیز قوی تر ناوگان حمل و نقل درون شهری کشور را دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشوربا حضور در مراسم انعقاد تفاهم نامه ساخت و خرید ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس  حمل و نقل عمومی درون شهری که با حضور دو معاون وزارت کشور به امضای طرفین رسید، با بیان اینکه خرید ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس درون شهری با هدف عملیاتی کردن دستور رئیس جمهوری محترم کشور جهت تجهیز و تقویت ناوگان حمل و نقل درون شهری کشور صورت گرفته است؛ گفت: برنامه وزارت کشور و سازمان شهرداری ها بر خرید ۵۰۰۰ هزار دستگاه اتوبوس درون شهری تا سال آینده است.
معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به اینکه حمل و نقل درون شهری ضرورت جدی سامان دهی مدیریت شهری است؛ گفت: سازمان شهرداریها در کنار خرید اتوبوس رویکرد بازسازی اتوبوس های کارکرده را هم اتخاذ کرده است.
وی در این خصوص خبرداد: از محل اعتبارات در اختيار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تسهيلات كم‌بهره‌اي براي نوسازي ۳۰۵ دستگاه اتوبوس و ۱۶۰ دستگاه ميني‌بوس از طريق پست بانك در اختيار شهرداري‌ها قرارگرفته است.
جمالی نژاد با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۸ نیز مبلغ حدود۱۳۲۰۰ ميليارد ريال براي ۹ شهرداري، اوراق مشارکت خريد اتوبوس انتشاريافت؛ گفت: در سال جاری یعنی ۱۳۹۹ تأمين مالي خريد اتوبوس به ميزان حدود ۱۵هزار ميليارد ریال در دستور كار قرار دارد وپیش بینی انجام شده در این زمینه حاکی از تأمین مالی خرید بيش از ۹۰۰ دستگاه اتوبوس تا پايان سال ۱۴۰۰ می‌باشد.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور در ادامه صحبت هایش به امر مهم بازسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته بازسازي ۳۵۰ دستگاه اتوبوس با اعتباري بالغ بر۷۷۲ ميليارد ريال در قالب اسناد خزانه اسلامي براي خريد قطعات اتوبوس‌هاي شهري  انجام گرفت.
وی همچنین با بیان اینکه با پيگيري‌هاي انجام شده در سال ۱۳۹۹ مقرر شده تا امكان تخصيص تسهيلات مذكور براي بازسازي۳۳۰۰ دستگاه اتوبوس شهری صورت پذيرد؛ گفت: تفاهمنامه اجرايي  این مساله بين سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت كشور و صندوق كارآفريني اميد تدوين و در آستانه اجرايي شدن قرار دارد.
جمالی نژاد اضافه کرد: روی هم رفته با فعالیت های انجام شده در دولت دوازدهم، بازسازی ۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس از محل اعتبارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و اعتبارات شهرداریها انجام شده و با تحقق بازسازی ۴۷۵۰ اتوبوس از محل تسهیلات تبصره ۱۸ و بازسازی ۳۵۰ دستگاه از محل کمکهای مالی سازمان در سال ۱۳۹۹، در مجموع بازسازی  ۵۱۰۰ دستگاه اتوبوس تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد شد.
معاون عمرانی وزیر کشور در پایان خاطر نشان کرد: برنامه وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور بر تزریق کامل ۵ هزار دستگاه اتوبوسی است که مورد تاکید رئیس جمهور و وزیر کشور است و امروز قدم اولیه با امضای تفاهم نامه با شرکت سایپا برداشته شد و آمادگی بالایی برای خرید های بیشتر به شرکت های داخلی دیگر برای تجیهز کامل ناوگان حمل و نقل درونی کشور را داریم.