کتاب و کتاب با سررسید مدیران جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۶

 

 

کتاب مدیران جمهوری اسلامی ایران ، سال ۱۳۹۶،تالیف غلامعباس زارع میرک آباد ، از انتشارات مجمع استانداران
قیمت ۵۰هزارتومان ، تعداد مورد نیاز را به شماره ۰۹۱۲۱۷۹۲۰۱۲ درخواست دهید.