پیگیری اجرایی شدن مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در خصوص تمدید مهلت ۶ ماهه معافیت تحصیلی

پیگیری اجرایی شدن بیماری کرونادین پرست معاون وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، در نامه ای به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواستار اجرای بند (۱) مصوبات هفتاد و

هشتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، شد.

پیگیری اجرایی شدن مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در خصوص تمدید مهلت ۶ ماهه معافیت تحصیلی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دین پرست معاون وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا، در نامه ای به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

خواستار اجرای بند (۱) مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، شد.

گفتنی است در بند۱ مصوبات آخرین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا آمده است: با توجه به تاثیر بیماری کرونا در آموزش کشور و در راستای اجرای دستورالعمل

های بهداشتی،  برای فارغ التحصیلان فاقد غیبت، آموزش وپرورش، دانشگاه های وزارتین علوم وآموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد

اسلامی و طلاب علوم دینی که حداکثر تا ۶ ماه بعد از سنوات اصلی و ارفاقی تحصیلی مندرج در مواد ۳۲ و ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی، تحصیل خود را به اتمام می

رسانند، با تایید کمسیون موارد خاص دانشگاه و آموزش و پرورش استان، مبنی براین که تاخیر در فراغت از تحصیل به علت تاثیر کرونا بوده است مجوز تحصیل درمقطع

بالاتر تا پایان سال۱۴۰۰ صادرمی گردد. این مصوبه پس از ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح لازم الاجرا خواهد بود.

منبع:وزارت کشور