پیگیری اجرایی شدن بند ۸ مصوبات ستاد ملی کرونا در خصوص چاره‌جویی برای اصلاح رویه عادی انگاری رعایت شیوه نامه های بهداشتی از طرف قاطبه مردم، با همکاری متخصصین دانشگاهی / اعلام مشخصات تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ناقض مصوبات ستاد ملی و قرارگاه عملیاتی در حوزه وظایف و تکالیف کمیته اطلاع رسانی، به دادستانی کل کشور، برای برخورد قانونی

پیگیری اجرایی شدن بند ۸ مصوبات ستاد ملی کرونا

پیگیری اجرایی شدن بند ۸ مصوبات ستاد ملی کرونا

پیگیری اجرایی شدن بند ۸ مصوبات ستاد ملی کرونا دین پرست معاون وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، در نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیته اطلاع رسانی و مدیریت جو روانی ستاد ملی مبارزه با کرونا خواستار اجرای بند (۸) مصوبات هشتادمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دین پرست معاون وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا، در نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیته اطلاع رسانی و مدیریت جو روانی ستاد ملی مبارزه با کرونا خواستار اجرای بند (۸) مصوبات هشتادمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا شد.

گفتنی است در بند (۸) مصوبات آخرین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مسئول کمیته اطلاع‌رسانی و مدیریت جو روانی ستاد ملی، نسبت به انجام موارد زیراقدام نماید:
١- ضمن مرور دقیقی بر مجموعه مصوبات ستاد ملی و قرارگاه عملیاتی، در حوزه اطلاع‌رسانی و مدیریت جو روانی و منتهی به بندهای (۴) و (٧) مصوبات هفتاد و نهمین جلسه ستاد ملی، ظرف ۷۲ ساعت، گزارش دقیقی از مجموعه اقدامات خود را به همراه موانع احتمالی موجود در مسیر مأموریت ها، به قرارگاه عملیاتی منعکس نماید.
٢- لیست مشخصات تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ناقض مصوبات ستاد ملی و قرارگاه عملیاتی در حوزه وظایف و تکالیف آن کمیته، برای برخورد قانونی، به صورت مستند و مستدل، به دادستانی کل کشور ارجاع و مراتب تا حصول نتیجه، مورد پیگیری قرار گیرد.
٣-چاره‌جویی برای اصلاح رویه عادی انگاری رعایت شیوه نامه های بهداشتی از طرف قاطبه مردم، با همکاری متخصصین دانشگاهی و…
۴-٨- ایجاد حساسیت های لازم، نسبت به بیماری کرونا، با هدف تغییر نگرش در مردم و ترغیب افراد به رعایت پروتکل های بهداشتی و مشارکت در طرح واکسیناسیون ملی.”

منبع:وزارت کشور