روابط عمومی مجمع استانداران  شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را به عموم مسلمین جهان تسلیت عرض می نماید .