استاندار خوزستان:

پروژه های ضربتی آب و فاضلاب تا پایان شهریور اجرا میشود

استاندار خوزستان با بیان اینکه پروژه های ضربتی آب و فاضلاب تا پایان شهریور اجرا میشود از تشکیل دو کمیته نظارتی برای ارزیابی پیشرفت کار خبر داد و در خصوص مطالبات آبداران نیز اعلام کرد: تا هفته آینده پرداخت های خوبی به آبداران خواهیم داشت

پروژه های ضربتی آب و فاضلاب تا پایان شهریور اجرا میشود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان در پایان نشست قرارگاه آب و فاضلاب گفت: در مباحث مربوط به جمع آوری روان آب ها و سیستم دفع فاضلاب به سه شکل تقسیم کار صورت گرفته است که یک بخش کارهایی است که جزو وظایف شهرداری محسوب میشود بخش دیگر اقداماتی است که بر عهده شرکت آبفا است و بخش سوم هم شامل کارهای مشترک شهرداری و آبفاست که باید انجام شود.

وی افزود: در نقطه مربوطه به خط اصلی دفع آب که از دانشگاه چمران می گذرد قرار شد از حد فاصل دانشگاه علوم‌پزشکی و شهید چمران به سرعت انجام شود و برای این کار تامین منابع شد و از منابع استان پنجاه میلیارد تومان تخصیص دادیم، از منابع شهرستانی ده میلیارد و از منابع متمرکز نیز ده میلیارد اختصاص داده ایم که جمعا ۷۰ میلیارد میشود.

سلیمانی ادامه داد: معادل همین عدد نیز شهرداری باید لحاظ کند که جمعاً ۱۳۵ میلیارد تومان خواهد شد که قسمت عمده پروژه انجام شود.

استاندار خوزستان اظهار داشت: دو کمیته مشخص شد یکی با مسئولیت ستاد بحران که روزانه از پیشرفته پروژه های آب های سطحی بازدید کند و یک کمیته نیز مربوط به کارهای مشترک آبفا و شهرداری که با مسئولیت اداره کل امور شهری استانداری تشکیل میشود و روزانه از روند کار بازدید خواهند داشت.

سلیمانی تصریح کرد: قرار شد تا پایان شهریور پروژه های ضربتی برای مدیریت سیلاب ها و روان آب ها به انجام برسد و امیدوارم دستگاه به وظایف خود واقف باشند.

استاندار خوزستان عنوان کرد: برای بندر امام ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که بر اساس پیشرفت کار این اعتبار تخصیص داده خواهد شد که تا پایان شهریور مشکل حل شود.

نماینده عالی دولت در استان در خصوص مطالبات آبداران گفت: ۱۰ میلیارد تومان از منابع استان برای پرداخت مطالبات آبداران اختصاص داده ام‌. همچنین ۵۰ میلیارد تومان از منابع سازمان هدفمندی یارانه ها تأمین شد و در اختیار شرکت آبفا کشور قرار داده شد و بنا شد آبفای کشور نیز عددی روی آن اضافه کنند و حداکثر تا هفته آینده پرداخت های خوبی به آبداران داشته باشیم.

منبع:وزارت کشور