وزیر کشور با تبدیل روستای ویست به شهر

وزیر کشور با تبدیل روستای ویست به شهر در استان اصفهان موافقت کرد

وزیر کشور با تبدیل روستای ویست به شهر در استان اصفهان موافقت کرد - وبسایت مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران

دکتر رحمانی فضلی در ابلاغیه ای به رضایی استاندار اصفهان با تبدیل روستای ویست در تابعیت شهرستان خوانسار به شهر موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در ابلاغیه دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور به استاندار اصفهان آمده است؛ با توجه به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آئین نامه اجرائی و با توجه به مکاتبه هیات وزیران مبنی بر تبدیل روستای ویست مرکز دهستان گلسار بخش مرکزی به شهر در تابعیت شهرستان خوانسار موافقت می شود.
همچنین در این ابلاغیه آمده است؛ بدیهی است تاسیس و راه اندازی شهرداری، موکول به صدور حکم بعدی خواهد بود

منبع : وزارت کشور