وزیر کشور با تبدیل روستای نسر به شهر

وزیر کشور با تبدیل روستای نسر به شهر در استان خراسان رضوی موافقت کرد

 

وزیر کشور با تبدیل روستای نسر به شهر در استان خراسان رضوی موافقت کرد - وبسایت مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران

دکتر رحمانی فضلی در ابلاغیه ای به معتمدیان استاندار خراسان رضوی با تبدیل روستای نسر در تابعیت شهرستان تربت حیدریه به شهر موافقت کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در ابلاغیه دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور به استاندار خراسان رضوی آمده است؛ با توجه به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آئین نامه اجرائی و با توجه به مکاتبه هیات وزیران مبنی بر تبدیل روستای نسر مرکز دهستان پایین رخ به شهر در تابعیت شهرستان تربت حیدریه موافقت می شود.
همچنین در این ابلاغیه آمده است؛ بدیهی است تاسیس و راه اندازی شهرداری، موکول به صدور حکم بعدی خواهد بود.