وزیر کشور

وزیر کشور با تبدیل روستای باوج به شهر موافقت کرد

وزیر کشور با تبدیل روستای باوج به شهر موافقت کرد - وبسایت مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران

 

وزیر کشور با تبدیل روستای باوج به شهر موافقت کرد

دکتر رحمانی فضلی در ابلاغیه ای به سلیمانی استاندار خوزستان با تبدیل روستای باوج مرکز بخش ابوالفارس شهرستان رامهرمز به شهر موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در ابلاغیه دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور به استاندار خوزستان آمده است؛ در اجرای ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و با توجه به مکاتبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به پیشنهاد آن استانداری، با تبدیل روستای باوج مرکز بخش ابوالفارس شهرستان رامهرمز به شهر موافقت می شود.
همچنین در این ابلاغیه آمده است؛ بدیهی است تاسیس و راه اندازی شهرداری، موکول به صدور حکم بعدی خواهد بود

منبع : وزارت کشور