نشست مجازی شرکاء راه حلهای راهبردی برای پناهندگان

نشست مجازی شرکاء راه حلهای راهبردی برای پناهندگان افغانستانی با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

 

نشست مجازی شرکاء راه حلهای راهبردی برای پناهندگان افغانستانی با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور - وبسایت مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور به ضرورت حمایت جدی از پناهندگان بعنوان مسئولیت بین المللی و اقدامی بشردوستانه با مشارکت منصفانه کلیه اعضای جامعه بین المللی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، نشست مجازی شرکاء راه حلهای راهبردی با هدف حمایت از بازگشت داوطلبانه، ادغام مجدد پایدار و مساعدت به کشورهای میزبان با حضور محمودی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، ایوو فریسن نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران، اسپری مدیرکل امور بین الملل محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه، زینی وند قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، عرشی معاون مرکز پیشگیری از بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سفرای کشورهای مختلف، روسای نمایندگی های آژانس سازمان ملل متحد وNGO  های بین المللی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه محمودی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور ضمن قدردانی از حضور مجازی مقام های داخلی و خارجی شرکت کننده و همچنین مشارکت آنان در حمایت از پناهندگان در طول سنوات گذشته تاکنون، به بیان خدمات ارائه شده بیش از ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان در حوزه های سلامت، آموزش، معیشت، حرفه آموزی، اشتغال و همچنین اقدامات انجام شده در خصوص مقابله با بیماری   کووید-۱۹ پرداختند.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در ادامه به ضرورت حمایت جدی از پناهندگان بعنوان مسئولیت بین المللی و اقدامی بشردوستانه با مشارکت منصفانه کلیه اعضای جامعه بین المللی تاکید و افزود: عدم وجود تناسب میان هزینه های مستقیم و غیرمستقیم جمهوری اسلامی ایران با کمکهای اندک بین المللی، باتوجه به افزایش نیازهای روز افزون پناهندگان، تشدید اقدامات قهری یکجانبه، اعمال تحریم های غیر انسانی و همچنین شیوع بیماری کرونا،  ظرفیت حمایت جمهوری اسلامی ایران از پناهندگان را تحت تاثیر قرار داده است، بنابراین حمایت جدی جامعه بین المللی دراجرای اهداف سند راه حل های راهبردی برای پناهندگان و همسو بودن آن با اهداف پیمان جهانی پناهندگان در تقویت اصل پذیرش منصفانه و تقسیم بار و مسئولیت پناهندگان و کاهش فشار بر جوامع میزبان از جمله جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد.
در ادامه نشست ایوو فریسن نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش و همچنین نمایندگان سفارت خانه ها و نهاد های بین المللی نیز، به بیان توضیحاتی در خصوص مسائل مربوط به پناهندگان پرداختند.
در پایان نشست، دکتر محمودی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ضمن  جمعبندی نهایی از اقدامات و خدمات صورت گرفته به پناهندگان اشاره کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد با حمایت جامعه جهانی از این ساز و کار در ارائه خدمات مطلوبتر به پناهندگان، افزایش روند بازگشت داوطلبانه و عزتمندانه آنان و ادغام مجدد در کشور متبوع خویش، اسکان مجدد در کشورهای ثالث و حمایت از کشورهای میزبان با تاکید برتشریک مساعی در تقسیم بار و مسئولیت پناهندگان از اهداف پیمان جهانی پناهندگان، گامهای موثرتری برداشته شود.

منبع : وزارت کشور