هوشمند سازی اطلاعات و پایش های زیست محیطی نیاز کشور است

ابتکار در دیدار با کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: هوشمند سازی اطلاعات و پایش های زیست محیطی به عنوان راهبردهای زیرساختی زندگی سالم و فراهم سازی شرایط آسان در توسعه پایدار به عنوان نیاز کشور احساس می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهار کرد: مطابق قانون برنامه پنجم هر اقدام عمرانی در کشور باید پیوست زیست محیطی داشته باشد و توجه به محیط زیست در هر فعالیتی به عنوان پیشنیاز دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه ارتقای جایگاه محیط زیست از اولویت های دولت یازدهم است، گفت: در این راستا تشکیل اتاق فکر دانشگاه ها، استفاده از ظرفیت های علمی و کارشناسی در کانون های رشد علمی و اجرایی از برنامه های مهم محیط زیست است.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ادامه داد: بحران محیط زیست یک بحران فرهنگی و اجتماعی است که با مشارکت هدفمند تمامی بخش های دولتی و خصوصی و گفتمان موثر در عرصه مردمی قابل حل است.
ابتکار با بیان اینکه دولت یازدهم برنامه های موثری را برای رفع مشکلات معیشتی و ساختارهای راکد کارشناسی در دستور کار دارد، گفت: وجود نواقص در حوزه نیروی انسانی و امکانات در عرصه محیط زیست کشور انکارناپذیر است و راهبردهای اصولی با شکل گیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استفاده از تمامی ظرفیت های بخش های مختلف دولت در حل این مشکلات به کار گرفته شده است.
وی اظهار کرد: ارتقای جایگاه و توجه به محیط بانان به عنوان یکی از رسته های شغلی سخت و مهم در عرصه محیط زیست از سوی این سازمان در سطح دولت و رسانه ها در جریان است.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از استخدام و تبدیل وضعیت ۴۵۰ محیط بان و پیش بینی برنامه های آموزش شاغلان در این حوزه نیز خبر داد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی نیز در این دیدار گفت: استان مرکزی با مشکلات زیست محیطی متعددی مواجه است که از نبود توازن در برنامه های سال های پیش نشات می گیرد.
حسینعلی ابراهیمی کارنامی با بیان اینکه جایگاه محیط زیست این استان باید ارتقا پیدا کند، افزود: استان مرکزی میراث دار طیفی از مشکلات و آلاینده ها در منابع پایه زیستی آب، هوا و خاک است که حل آن ها نیازمند تقویت بدنه کارشناسی و دایره امکانات تخصصی است.
در این نشست کارکنان اداره کل محیط زیست استان مرکزی، کمبود نیرو در محیط بانی و کارشناسی، کمبود امکانات خودرویی، مسایل معیشتی و محدودیت در اعتبارات هزینه ای را از مهمترین مشکلات خود عنوان کردند.
دیدار با قضات و وکلای استان مرکزی، حضور در جمع فعالان زیست محیطی استان، شرکت در نشست شورای اداری، کارگروه کاهش آلودگی هوا و ستاد مدیریت بحران استان، حضور در جمع خبرنگاران استان مرکزی و برنامه زنده از شبکه استانی آفتاب پیرامون مسایل زیست محیطی از دیگر برنامه های سفر یک روزه ابتکار به استان مرکزی است.