استاندار ایلام :

مدیران تنگ نظر از سر راه سرمایه گذاری در استان برداشته می شوند

قاسم سلیمانی دشتکی در پنجمین نشست شورای معادن استان با تاکید بر همراهی و همکاری مجموعه مدیران از سرمایه گذاری در استان، هشدار داد: مدیرانی که در مسیر سرمایه گذاری مانع ایجاد می کنند از سر راه برداشته می شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، قاسم سلیمانی دشتکی در پنجمین نشست شورای معادن استان با تاکید بر همراهی و همکاری مجموعه مدیران از سرمایه گذاری در استان، هشدار داد: مدیرانی که در مسیر سرمایه گذاری مانع ایجاد می کنند از سر راه برداشته می شوند. 

وی با اشاره به این مهم که نبایست روند مطلوب سرمایه گذاری در استان متوقف شود، تاکید کرد: آنچه که متوقف می شود ادامه کار مدیرانی است که حضور آنان مانع ایجاد سرمایه گذاری در استان می شود. 

استاندار ایلام در ادامه به تلاش های صورت گرفته برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری در استان اشاره کرد و گفت: امروز استان ایلام امن ترین استان کشور برای سرمایه گذاران است و هرگز اجازه نخواهیم داد عده‌ای با ندانم کاری این وضعیت مطلوب را خراب کنند.

وی امنیت سرمایه گذاری را برداشتن مانع بروکراسی از سر راه سرمایه گذاران عنوان کرد و گفت: امنیت سرمایه‌گذاری یعنی همکاری و تعامل ادارات و سیستم مدیریتی با سرمایه گذاران و ایجاد تسهیل در مسیر آنان است.

سلیمانی دشتکی امنیت سرمایه گذاری را باز بودن افق دید مدیران عنوان کرد و گفت: مدیر دید باز در بین بخشنامه ها و دستورالعمل ها می گردد و راهی برای حل مسائل پیدا می کند نه اینکه بیاید از قوانین بهانه ای برای انجام ندادن کار بسازد!

وی امنیت سرمایه گذاری را استقبال و پهن کردن فرش قرمز بر سر راه سرمایه گذاران عنوان کرد و گفت: در این مسیر تلاش ها بایست به شکلی انجام گیرد که نتیجه آن بازکردن مسیر ورود نهادها، ارگانها، بنیادها و هلدینگ ها به استان باشد. 

وی در ادامه خواستار پرداختن مدیران به متن قضایا شد و گفت: متن امروز رسیدگی به امور مردم، ایجاد سرمایه گذاری و اشتغال و حرکت در مسیر توسعه استان است.