محمود عباس‌زاده مشکینی سیاست مدار، روزنامه نگار؛ از فعالان دانشجویی دههٔ هفتاد و از یاران رسانه‌ای ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد از اعضای شاخص و قدیمی جامعه اسلامی دانشجویان می‌باشد. از پست‌های خدمتی وی می‌توان به مدیرکل شهری و روستایی استانداری اردبیل در دوره استانداری احمدی‌نژاد،مدیر کل سیاسی وزارت کشور، دبیر کمیسیون ماده ده احزاب , استانداری ایلام را نام برد.