محمد ناظمی اردکانی اولین وزیر تعاون در دولت محمود احمدی نژاد بود که در سال ۱۳۸۵ کنار گذاشته شده و محمد عباسی جایگزین وی شد. همچنین پیش از این عضو سپاه پاسداران، معاون بنیاد مسکن، قائم مقام معاون وزارت صنایع بوده است. پس از وزارت تعاون باردیگر به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی یه عنوان رییس بازگشت زیرا پیش از حضور در وزارت تعاون به عنوان معاون تدوین استاندارد در این موسسه استاندارد خدمت می‌کرد در زمان وزارت هیچگاه سابقه کاری خود را در این موسسه مطرح نکرد و پس از سازمان استاندارد به سمت استانداری قم منصوب گردید؛ ناظمی سابقه ریاست سازمان ثبت احوال کشور را دارد.