1

محمد حسن اصغرنیا سیاستمدار ایرانی است. او از اعضای شورای مرکزی و مسئول آموزش حزب جمهوری اسلامی و از بازماندگان انفجار ۷ تیر ۱۳۶۰ در مقر این حزب است. او سابقهٔ استانداری سمنان و کردستان و ریاست دانشگاه کردستان را داراست.

اصغرنیا که متولد رشت است، در سال ۱۳۹۴ برای شرکت در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از استان گیلان نامزد شده است.