یک عضو ستاد عملکرد دولت در وزارت کشور با تشریح عملکرد این وزارتخانه در حوزه سیاسی دوسال گذشته، گفت: صدور پروانه فعالیت احزاب، نظارت برعملکرد مدیران سیاسی، انتصاب ها، رسیدگی به حادثه دیدگان عملیات غیرنظامی وتروریستی، رفع و رجوع مشکلات کنسولگری های خارجی در ایران و تشکیل بانک اطلاعاتی نمونه اقدامات معاونت سیاسی در وزارت کشوراست.

به گزارش تبریزمن، بابک دین پرست افزود: معاونت سیاسی همچنین طی دوسال گذشته در۵۰ جلسه مباحث سیاسی و کمیته های بین المللی حقوق بشر شرکت و با تهیه گزارش ماهانه و سالانه آن به مراجع داخلی و بین المللی به ارایه دیدگاه و عملکرد کشور در حوزه حقوق بشر اقدام کرده است.

دین پرست ۳۶۸ مورد بررسی تمدید وصدور پروانه فعایت تأسیس واصلاح اساسنامه ۳۰۸ انجمن صنفی و تخصصی، تشکل سیاسی و اقلیتهای دینی و مذهبی و نیز برگزاری حدود ۶۰ مجمع عمومی را از دیگر اقدامات انجام شده حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور طی مدت یاد شده بیان کرد و گفت: این اقدامات به ایجاد زمینه فعالیت قانونی تشکل ها و انجمن ها منجر شده است.

وی در ادامه گفت: این حوزه سیاسی همچنین در ۸ جلسه کمیسیون های کارگری و دانشجویی شرکت کرده و موضوعات آن را درباره وضعیت وامور مربوط به کارگران و دانشجویان مورد بررسی قرار داده است.

دین پرست همچنین از تشکیل ۱۱ کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها در حوزه پرونده های سیاسی و صنفی و به تصویب رسیدن ۱۹۵ مصوبه و صدور تمدید ۱۹۵ پروانه فعالیت برای ایجاد زمینه فعالیت قانونی تشکلات و انجمن ها خبر داد.

وی گفت: طی این مدت دو نشست هم اندیشی و تبادل نظر با دبیران سیاسی احزاب و تشکل های سیاسی برای تبادل نظر درباره فعالیت و مشکلات احزاب برگزار شده است.

وی ۲۰ جلسه مرتبط با حوزه اقوام و مذاهب واقلیت های دینی به منظور رسیدگی مسایل ومطالبات قومی ـ مذهبی و تهیه برنامه های راهبردی این حوزه برگزار شد که این جلسات موجب تقویت اتحاد و همبستگی ملی شد.

وی ادامه داد: همچنین معاونت سیاسی جلسات هم اندیشی علما و صاحب نظران اهل سنت وتشیع با حضور۵۰۰ شخصیت تاثیرگذار به منظور بررسی و تبادل نظر موضوعات و مشکلات مربوطه برگزار کرده است.

دین پرست گفت: طی این مدت همچنین جشنواره ها، مراسم و مسابقات درمناطق مختلف بخصوص مناطق قومی ـ مذهبی و به مناسبت های ملی و مذهبی با هدف تقویت اتحاد وانسجام ملی با همکاری استانداری های سراسر کشور نیز برگزار شده است.

وی انتصاب مدیران سیاسی استانی را از دیگر اقدامات مهم این حوزه برشمرد.

این عضو ستاد عملکرد دولت در وزارت کشور خاطرنشان کرد: ۶ نشست هم اندیشی وزیر کشور با استانداران سراسر کشور، معاونان سیاسی، فرمانداران و دبیران کل احزاب سیاسی هم در معاونت سیاسی کشور به منظور ارایه تبادل نظر و تاکید بر اجرای سیاست های کلان برگزارشده است.

دین پرست همچنین افزود: در دو سال گذشته دوهمایش هم اندیشی با مدیران کل سیاسی و معاونین سیاسی استانداری های سراسر کشور به منظور هم اندیشی و تبادل نظر برای اجرای بهتر سیاست های دولت برگزار شده است.

وی درادامه با بیان اینکه نظارت برعملکرد مدیران سیاسی استانها نیز همچنان به طور مستمر در دستورکار قرار داشته است، گفت: بازرسان ۶۰ مورد بازدید را از۳۱ استان طی این مدت به انجام رسانده اند و با تهیه گزارشاتی اقدام به ارایه پیشنهادهای اصلاحی به مقامات ذیربط کرده اند تا نقاط قوت و ضعف مدیران سیاسی احصاء شود.

دین پرست به رسیدگی و تعیین تکلیف حادثه دیدگان و مجروحان غیرنظامی ناشی از عملیات تروریستی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز معاونت سیاسی ۱۹۸ مورد اقدام به مکاتبه و پیگیری آن مسایل از طریق دستگاههای ذی ربط کرده اند تا تکلیف مجروحان مشخص شود.

وی گفت: معاونت سیاسی همچنین اقدام به سه مورد پیگیری مشکلات کنسولگری ها و سفارت خانه های خارجی در ایران نیز کرده است.

دین پرست همچنین پیگیری مشکلات اتباع ایرانی در خارج از کشور و۲ بازدید میدانی ازبرخی کشورها به منظور رسیدگی به وضعیت آنها و رفع مشکلات را از دیگر اقدامات انجام شده معاونت سیاسی وزارت کشور عنوان کرد.

این عضو ستاد عملکرد دولت در وزارت کشور، تسهیل شرایط وزمینه های قانونی صدور مجوز وفعالیت شعب شهرستانی احزاب و تشکل های سیاسی، تهیه دستورالعمل و تسهیل در فرایند اداری صدور مجوز و نیز مشارکت در تهیه و تدوین لایحه قانون فعالیت احزاب وارسال آن به دولت را از دیگر اقدامات معاونت سیاسی برشمرد.

دین پرست گفت: معاونت سیاسی در دوسال گذشته همچنین اقدام به تهیه پیش نویس تقویت تحزب و فعالیت حزبی درکشور، تمهید شرایط قانونی جهت برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب ایران و برگزاری مجمع کرده است.

این عضو ستاد عملکرد دولت در وزارت کشور همچنین راه اندازی بانک اطلاعات الکترونیکی تشکل های صنفی ۴۷۸ تشکل و به روز کردن اطلاعات و تسهیل در دسترسی به سوابق را از دیگر اقدامات این معاونت در وزارت کشور عنوان کرد.