متولد ۱۳۲۷ تهران، مهندسی زمین شناسی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، استاندار پیشین سیستان و بلوچستان، مدیر عامل شرکت پارس کانی، معاون استانداری های بوشهر، هرمزگان و گیلان، عضو هیأت رئیسه دوره چهارم مجمع استانداران، مشاور هیأت رئیسه در دوره های پنجم، ششم و هفتم و هشتم