عزم همگانی برای افزایش بهره وری از ظرفیت های استان

عزم همگانی برای افزایش بهره وری از ظرفیت های استان
استاندار خراسان شمالی :

عزم همگانی برای افزایش بهره وری از ظرفیت های استان

در دیدار با مسئولان و برخی نمایندگان اقشار مردم شهرستان مانه و سملقان با استاندار خراسان شمالی، محمدرضا حسین نژاد گفت: با هدف توسعه، عمران و آبادانی باید میزان بهره وری از اعتبارات و ظرفیت های استانی افزایش یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محمدرضا حسین نژاد در این دیدار گفت: اعتبارات استان اندک است و موجب تحرک اقتصادی نمی شود و باید با همفکری، همدلی، خلاقیت و نوآوری از داشته های استان در مسیر توسعه به خوبی استفاده کنیم. حسین نژاد مردم را عنصر اصلی برای ایجاد فضای توسعه و تحول استان عنوان کرد و افزود: باید با شناسایی بازارهای نیاز داخلی و خارجی مسیر تولید استان جهت دهی شود و تولیدات استان در بخش‌های مختلف به خوبی عرضه و موجب افزایش درآمد استان شود. وی گفت: با توجه به اینکه بانک های خصوصی منابع مالی استان را جمع آوری و در سایر استان ها سرمایه گذاری می کنند باید نسبت به این موضوع ورود یک جدی داشته تا بانک ها مکلف به سرمایه گذاری این منابع در استان باشند.

منبع : پایگاه اطلاعات رسانی وزارت کشور