صدور دستور شروع انتخابات اولین میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۴ حوزه انتخابیه از سوی وزیر کشور

دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در ابلاغی خطاب به فرمانداران اصفهان، مراغه، اهر و بندرلنگه دستور شروع انتخابات اولین میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در این ۴ حوزه انتخابیه صادر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ متن کامل نامه دکتر رحمانی فضلی به فرمانداران یاد شده به این شرح است:

فرمانداران محترم اصفهان، مراغه، اهر و بندرلنگه
مراکز حوزه های انتخابیه اولین میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم
انتخابات اولین میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ همزمان با ثبت نام از داوطلبان نمایندگی آغاز می گردد. مهلت ثبت نام از داوطلبان هفت روز است که تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ ادامه خواهد داشت و همچنین اخذ رای انتخابات یاد شده در روز جمعه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۶ در حوزه های انتخابیه مربوطه بعمل خواهد آمد.
با عنایت به اینکه هیاتهای اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه و هیاتهای اجرایی حوزه های فرعی باید همزمان از روز یکشنبه مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ حداکثر در مدت شش روز تشکیل شوند، مقتضی است براساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و فرمهای آن در چارچوب برنامه زمانبندی انتخابات و بخشنامه های صادره نسبت به تشکیل هیات اجرایی و ارسال صورت جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل آن به ستاد انتخابات کشور اقدام نمایند.
این بخشنامه به منزله دستور شروع انتخابات اولین میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آن حوزه انتخابیه تلقی می گردد، بنابراین لازم است در اجرای ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۸ هیات وزیران با اصلاحات بعدی وصول آن را بر اساس فرم شماره ۶ آیین نامه اجرایی به ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند.
عبدالرضا رحمانی فضلی