دستگاه های استان در کنار شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت، زمینه شکوفایی این سهام را فراهم کنند

دستگاه های استان در کنار شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت، زمینه شکوفایی این سهام را فراهم کنند

استاندار یزد با اشاره به اهمیت سهام عدالت برای اقشار مختلف مردم بخصوص اقشار کم درآمد جامعه تاکید کرد: دستگاه های استان در کنار شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان یزد، زمینه شکوفایی هر چه بیشتر سهام عدالت را برای بهره گیری از این ظرفیت اقتصادی فراهم کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور،  طالبی  در نشست راهبری طرح آزادسازی سهام عدالت استان که با حضور مدیر توسعه و برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادر کشور و جمعی از مسئولین استان در سالن کوثر استانداری برگزار شد، با اشاره به واقف بودن تمامی دستگاه های دولتی به اهمیت سهام عدالت و ظرفیت اقتصادی آن برای برخی از اقشار کم درآمد استان، گفت: در همین راستا تمامی دستگاه های مربوطه موظف هستند تا درجهت تقویت شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گام های موثر بردارند.
استاندار یزد بر ضرورت اهتمام ویژه هیئت مدیره این شرکت در سرمایه گذاری و افزایش ارزش سهام عدالت تاکید کرد.
طالبی در ادامه نقش دستگاه های دولتی را در رشد سهام عدالت پر رنگ دانست و اضافه کرد: دستگاه ها با فراهم کردن فرصت سرمایه گذاری موثر، می توانند به شکوفایی بیشتر سهام عدالت شهروندان کمک کنند.
استاندار در انتها یادآور شد: با آموزش های عام به مردم و گروه های هدف می‌توان گام های موثری در راستای افزایش بهره برداری مردم از این سهام برداشت.