استاندار سمنان:

اقدامات نوسازی، بهسازی و احیاء در قالب بازآفرینی، متناسب با اقلیم منطقه باشد

استاندار سمنان گفت: باید تلاش کنیم تا اقدامات نوسازی، بهسازی و احیاء بافت های فرسوده در قالب بازآفرینی شهری، متناسب با اقلیم هر شهر انجام شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ آشناگر روز شنبه ۱۱ اسفند در جلسه ستاد باز آفرینی شهری استان در سالن جلسات مدیریت بحران استانداری گفت:اقدامات نوسازی، بهسازی و احیاء در قالب بازآفرینی شهری، در شهرستان های استان، متناسب با فرهنگ و اقلیم هر منطقه انجام شود.
وی افزود: ستاد بازآفرینی شهری یکی از اولویت های بسیار جدی دولت است و در استان نیز باید این مهم در اولویت قرار داشته باشد.
آشناگر تصریح کرد: یکی از آسیب های این ‌حوزه این است که تعریف از ستاد بازآفرینی شهری همچنان انتزاعی بوده و به واقعیت نزدیک نشده است.
وی با تاکید بر اینکه بافت های تاریخی شهر ها باید حفظ و حراست شود، خاطر نشان کرد:از ۲۷۰ محله شناسایی شده در کشور، با میانگین حدود ۸ محله برای هر استان، ۳۶ محله در استان سمنان معرفی شده است که نیاز به بررسی مجدد، تجدید نظر و اولویت بندی دارد.
استاندار سمنان ادامه داد: هر شهرستان نیاز است تا یک محله هدف را معرفی کرده و برای تحقق اهداف ستاد بازآفرینی شهری در محله هدف و اتمام آن تا پایان دولت تدبیر و امید اقدام‌کند.
وی افزود: اصلاح معابر یکی از اصلی ترین اولویت ها در اجرای ستاد بازآفرینی شهری در استان و محله های هدف باشد.
استاندار سمنان اظهار داشت: شهرداری ها متولی ساخت شهر ها هستند و نسبت به انجام وظایف ذاتی خود اقدام می کنند، لذا نیاز است تا در بحث محله های هدف در ستاد بازآفرینی شهری، با شناسایی دقیق، اقدام موثر صورت پذیرد.