استاندار البرز:

افزایش ۳ درصدی جمعیت روستایی البرز

 

 

نماینده عالی دولت  در استان البرز وی به افزایش ۳.۳ درصدی جمعیت روستایی البرز، گفت: بر اساس گزارش های اخذ شده، البرز تنها استانی است که با رشد جمعیت روستایی مواجه بود که این رقم در متوسط کشوری به منفی ۷ رسیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، شهبازی در جلسه کارگروه زیربنایی که روز چهارشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به دستور اول جلسه مبنی بر بررسی طرح پهنه بندی حریم شهر جدید هشتگرد، افزود: این طرح به توجیه بیشتری نیاز دارد و سوالات بسیاری در خصوص آن مطرح است که ضرورت دارد در کمیته ای تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
وی به افزایش ۳.۳ درصدی جمعیت روستایی البرز، ادامه داد: بر اساس گزارش های اخذ شده، البرز تنها استانی است که با رشد جمعیت روستایی مواجه بود که این رقم در متوسط کشوری به منفی ۷ رسیده است.
شهبازی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در خصوص اشتغال و تولید البرز، گفت: بسترسازی برای مانایی جمعیت در روستاهای البرز مورد توجه ویژه ای قرار گرفت و با توجه به تمهیداتی که اندیشیده شد اکنون با رشد جمعیت روستایی و استقبال برای روستانشینی رو به رو هستیم و باید همچنان به تقویت زیرساخت های این بخش توجه کنیم.
وی به سایر دستورات جلسه اشاره کرد و افزود: در خصوص اراضی قولنامه ای و احداث بناهای کارگری نیز باید طبق قانون عمل شود.