افتتاح ۲۴ پروژه اقتصادی

افتتاح ۲۴ پروژه اقتصادی، تولیدی و زیربنایی در مناطق آزاد کیش و قشم در استان هرمزگان

افتتاح ۲۴ پروژه اقتصادی، تولیدی و زیربنایی در مناطق آزاد کیش و قشم در استان هرمزگان - وبسایت مجمع استانداران

۲۴ پروژه اقتصادی، تولیدی و زیربنایی در مناطق آزاد کیش و قشم در استان هرمزگان، با دستور دکتر روحانی رئیس جمهور و از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس و با حضور دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، ۱۵ پروژه تولیدی و زیربنایی در منطقه آزاد قشم افتتاح شد که ارزش سرمایه‌گذاری آنها ۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان است و برای ۸۸۰ نفر شغل ایجاد می کند.

در منطقه آزاد کیش نیز، ۹ طرح اقتصادی و تولیدی به بهره‌برداری رسید که ارزش سرمایه گذاری آن ها یک هزار و ۸۶۲ میلیارد تومان و ۲۲میلیون یورو است و برای ۳۷۵ نفر فرصت شغلی ایجاد می کند.

همچنین عملیات اجرایی ۱۰ پروژه در منطقه آزاد کیش با اعتبار سرمایه گذاری سه هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان و اشتغالزایی یک هزار و ۶۸۶ نفر و ۱۴ پروژه در منطقه آزاد قشم با اعتبار سرمایه گذاری هفت هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان و اشتغالزایی یک هزار و ۹۳۶ نفر با دستور رئیس جمهور آغاز شد.

منبع : وزارت کشور