اطلاعیه ثبت نام در کلاس آموزشی مدیریت شهری 

کلاس های آموزشی مدیریت شهری برای داوطلبان شورای شهر و روستا ، روز معلم (۱۲ اردیبهشت ) آغاز میگردد و ثبت نام تا ۱۵ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

فایل ضمیمه شماره ۱
فایل ضمیمه شماره ۲