استاندار گلستان در دیدار با وزیر راه و شهر سازی، از اهتمام وزارت راه و شهر سازی در بهبود وضعیت پروژه های مرتبط در استان گلستان تشکر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، استاندار گلستان در این دیدار خواستار موافقت معاون وزیر و مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی جهت عملیاتی نمودن احداث بندر خشک در منطقه اینچه برون شد.
استاندار گلستان همچنین در این دیدار، بر رفع نواقص موجود در امور زیر ساخت مسیر راه آهن گرگان به اینچه برون قبل از راه اندازی قطار مسافربری تأکید کرد.
سرعت در اجرای عملیات فنس کشی در منطقه اینچه برون و رفع مشکل خدمات رسانی از سوی گمرگ مرزی، دستور تسریع در آغاز عملیات اجرایی احداث بندر سبز خزر در منطقه گمیشان با عنایت به انجام مطالعات کارشناسی و سفر آقای خانزادی به استان و بازدید از نقطه مورد نظر، از دیدگر مواردی بود که دکتر صادقلو در این دیدار بر آن تأکید کرد.
استاندار گلستان همچنین خواستار پی گیری انجام مطالعات مربوط به مسیر راه آهن گرگان به شاهرود برای تسهیل در امر ترانزیت کالا های وارداتی و ترانزیتی از شمال به جنوب و بالعکس با توجه به فعالیت کریدور ریلی بین المللی و استقبال قزاقستان در این خصوص و اهمیت نزدیک نمودن مسیر شمال به جنوب تا حدود ۳۰۰ کیلومتر و اهمیت آن برای استقرار صنایع بزرگ در منطقه آزاد اینچه برون شد.
پی گیری بزرگراه گرگان به نوکنده با توجه به اتمام مطالعات، کمک به خیرین مسکن ساز در استان گلستان، استقرار رادار هواشناسی در استان گلستان با توجه به وقوع حوادث غیر مترقبه، لزوم رسیدگی جدی به وضعیت نابسامان پروازهای هواپیمایی به گرگان با توجه به ازدیاد مسافر در مسیر گرگان -تهران از دیگر مواردی بود که استاندار گلستان و دکتر آخوندی در زمینه آنها بحث و تبادل و نظر کردند.
در ادامه، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت کریدور بین المللی گلستان بر اهتمام جدی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به منظور رفع نواقص کریدور بین المللی اینچه برون با در نظر گرفتن وضعیت بودجه تدکید کرد.
دکتر آخوندی همچنین با استفاده استان گلستان از بندری فعال در دریای خزر که می تواند مکمل بندر خشک و منطقه آزاد باشد، موافقت کرد.
بررسی فنی مسیر گرگان به سمت شاهرود در طرح جامع راه آهن بعنوان نزدیکترین مسیرریلی شمال به جنوب کشور، موافقت برای مشارکت بخش خصوصی به میزان ۶۰ در اجرای مسیر بزرگراه گرگان – نوکنده، صدور دستورات لازم در مورد مشکلات پروازی گرگان و مساعدت به خیرین مسکن ساز در گلستان از دیگر مواردی بود که وزیر راه و شهرسازی بر اجرایی شدن آنها تأکید کرد.