استاندار همدان:

توسعه تعاون از اولويت‌هاي اقتصاد است

استاندار همدان در جلسه با معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: توسعه تعاون از اولويت‌هاي اقتصاد است.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ سيد سعيد شاهرخي در جلسه با معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: در استان همدان توسعه، پيشرفت وحرکت شتابان در همه بخش ها بر مبناي يک برنامه مطالعه شده و منسجم مي باشد.
شاهرخي خاطر نشان کرد: محور توسعه استان بر اساس ظرفيت هاو پتانسيل هاي استان است که رويکرد اصلي برنامه، توسعه اقتصادي  است.
استاندار با تاکيد بر اينکه اولويت ما معيشت،اشتغال و توليد است گفت: در سند راهبردي و توسعه استان سالانه ۵۰۰۰ميليارد سرمايه گذاري انجام مي شود که اين سرمايه گذاري متضمن ايجاد بيست هزار شغل جديد  است.
 وي عنوان کرد: در تعاوني ها مردم نقش اصلي را دارند.
شاهرخي با بيان اينکه يکي از محل هايي که توان خرد مردم را منسجم کرده و بکار ميگيرد تعاون است افزود: تمام تلاش در راستاي رفع موانع و مشکلات تعاوني ها بکار گرفته شود.
استاندار در ادامه اظهار داشت: ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و جلسه گفتگوي بخش خصوصي و دولت در راستاي پيگيري مشکلات تعاوني ها و تسهيل امور گام‌هاي خوبي برداشته اند.
وي با بيان اينکه ضمانت مشکل اصلي تعاوني هاست عنوان کرد:  تعاون و توسعه آن به جد مورد توجه حوزه اقتصادي مي باشد.