سرمایه گذاری شرکت اتکا در استان اردبیل می تواند منشا برکات متعددی برای این شرکت و گشایش های محسوس در کارآفرینی برای بی کاران منطقه شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ مجید خدابخش که در دیدار با مدیرعامل اتکا در استانداری گفت: با اشاره به برنامه ریزی های انجام یافته برای تقویت زیرساخت های توسعه ای استان از جمله راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد تجاری اظهار کرد: سرمایه گذاری شرکت اتکا در استان اردبیل می تواند منشا برکات متعددی برای این شرکت و گشایش های محسوس در کارآفرینی برای بی کاران منطقه شود.
وی از آمادگی استانداری برای حمایت های همه جانبه از سرمایه گذاری سرمایه گذاران واقعی و از جمله شرکت اتکا در این استان خبر داد و افزود: با بهره گیری حداکثری از پتانسیل های مختلف استان اردبیل می توان کارهای بزرگی را در خدمت به مردم و کشور انجام داد.
در این دیدار مدیرعامل شرکت اتکا هم در گزارشی از اهم فعالیت های این شرکت، برنامه ریزی برای تنوع بخشی به نژاد مرغ های پرورشی با واردات گونه های جدید به کشور را از جمله برنامه های در دست بررسی مجموعه تحت مدیریت خود عنوان کرد.
کربلایی به فعال بودن ۵۰۰ فروشگاه تحت پوشش این شرکت در سراسر ایران اشاره نمود و ادامه داد: با تغییر ماهیت اتکا به نهاد عمومی غیردولتی که در حال طی مراحل قانونی است انجام فعالیت های جدیدی از ناحیه مجموعه ما متصور و ممکن خواهند شد.