نیاز اساسی ما در زمینه گردشگری پایدار، تدوین برنامه جامع برای استفاده بهینه از ظرفیت های غنی گردشگری استان با استفاده از تجارب و نمونه های موفق گردشگری دنیاست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مجید خدابخش که در دیدار با دو تن از اساتید صاحب نام دنیا در زمینه گردشگری روستایی و کشاورزی سخن می گفت، ضمن برشمردن جاذبه ها و قابلیت های گردشگری طبیعی تاریخی و… استان افزود: اصل مهم گردشگری استان که نیاز اساسی ما برای تبدیل صنعت گردشگری به نیروی محرکه اقتصادی استان و منبع اشتغال وبه تبع آن بالابردن سطح رفاه اجتماعی مردم استان است، لزوم تدوین سیستم و ساختار و برنامه جامع برای استفاده از این ظرفیت های موجود است.
وی دراین دیدار خواستار بهره مندی از دانش و تجارب اساتید و فعالان حوزه گردشگری ژاپن وهمکاری آنان در زمینه تدوین برنامه جامع گردشگری به ویژه برای جذب گردشگران خارجی و نیز توسعه گردشگری روستایی شد.
در این دیدار پروفسور مالکوم جی ام کوپر از اساتید دانشگاه آسیا و اقیانوسیه رتسومیکان در ژاپن گفت: با توجه به این که استان اردبیل ظرفیت های خوبی درخصوص اکوتوریسم، به ویژه اکوتوریسم عشایر و توریسم تاریخی دارد در صورت مهیا شدن شرایط و بسترهای لازم در این ارتباط، برای اعزام گردشگران ژاپنی به اردبیل اعلام آمادگی می کنیم.
در این دیدار قرار شد پروژه هایی در این راستا تعریف و به اجرا گذاشته شود.
گردشگران ژاپنی به اردبیل اعلام آمادگی می کنیم.