اجرای سند آمایش سرزمینی استان پس از ۱۵ سال آغاز شد

اجرای سند آمایش سرزمینی استان پس از ۱۵ سال آغاز شد
استاندار خوزستان:

اجرای سند آمایش سرزمینی استان پس از ۱۵ سال آغاز شد

استاندار خوزستان گفت: سند آمایش سرزمینی استان توزیع هوشمندانه فعالیت ها و جمعیت را در استان بر اساس ظرفیت های سرزمین مادری که ما در استان داریم سبب می‌شود تا بتوانیم با حفظ محیط زیست تعادل بخشی مناسبی در استان داشته باشیم و به توسعه پایدار برسیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان روز دوشنبه به ریاست صادق خلیلیان استاندار خوزستان و با حضور جمعی از مسئولان در محل استانداری برگزار شد.
استاندار خوزستان در خصوص این نشست توضیح داد: خوشبختانه امروز پس از ۱۵ سال شاهد آغاز پیاده و اجرایی شدن سند راهبردی آمایش سرزمینی استان خوزستان که مصوب و ابلاغ شده است بودیم.
وی افزود: این سند یک توزیع هوشمندانه فعالیت ها و جمعیت را در استان بر اساس ظرفیت های سرزمین مادری که در استان داریم سبب می‌شود تا بتوانیم با حفظ محیط زیست تعادل بخشی مناسبی در استان داشته باشیم و به توسعه پایدار برسیم و انشاالله مردم خوزستان از نظر مادی و معنوی بتوانند از آنچه در فرایند توسعه و رشد اقتصادی محقق می شود بهره مند شوند.
خلیلیان گفت: در این سند ۹ منطقه راهبردی پیش بینی شده است که بر اساس ظرفیت هایی که این مناطق دارند فعالیت های متناسب و قابل اجرا و همچنین فعالیت ها و طرح های غیرمجاز در آنها شناسایی و احصا شده است.
استاندار خوزستان اظهار داشت: آن فعالیت هایی که باید مورد پشتیبانی قرار بگیرند و در این مناطق مناسب هستند حتماً از پشتیبانی های دولت برخوردار خواهند بود؛ برخی از مناطق ما در زمینه برخی از فعالیت ها به دلیل اینکه یا ظرفیت آن را ندارند یا ممنوعیت وجود دارد مجوز فعالیت در آن بخش ها را نخواهند داشت.
وی ادامه داد: اکثر قریب به اتفاق مناطق استان میتوانند برخی از فعالیت‌ها را انجام دهند. فعالیت هایی که از نظر پشتیبانی دولت نیز حالت خنثی دارد مجاز خواهند بود اما شامل پشتیبانی دولتی نمیشوند.
استاندار خوزستان ابراز امیدواری کرد: امیدوار هستم با اجرایی شدن این سند از سال ۱۴۰۱ شاهد این باشیم که طرح ها و برنامه های ما در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بتواند در مسیری قرار بگیرد که به توسعه سریع استان به صورت پایدار منجر شود.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور