لزوم توجه به راه‌اندازی صنایع خلاق برای تولیدات فرهنگی

لزوم توجه به راه‌اندازی صنایع خلاق برای تولیدات فرهنگی

لزوم توجه به راه‌اندازی صنایع خلاق لزوم توجه به راه‌اندازی صنایع خلاق برای تولیدات فرهنگی   استاندار گیلان بر لزوم راه‌اندازی صنایع خلاق درجهت تبلور اقدامات مبتکرانه برای تولیدات فرهنگی تأکید کرد و گفت:...

ادامه مطلب ...