كتاب شهرها و شهرداران ايران

كتاب شهرها و شهرداران ايران ،تا پايان فروردين ١٤٠٠ توسط مجمع استانداران با همكاري و مساعدت سازمان شهرداريها و دهياريها ان شاءالله ، تاليف و چاپ ميشود.
مجري طرح و مولف كتاب غلامعباس زارع ميرك آباد رييس روابط عمومي مجمع استانداران مي باشد .
اقاي دكتر جمالي پور معاون وزير كشور طي نامه اي به معاونين عمراني استانداريها و آقاي طاهري رييس مجمع استانداران طي نامه اي به استانداران همكاري ايشان و شهرداران استان را براي تهيه مطالب كتاب خواستار شده اند . كپي نامه ها ضميمه است.
هر صفحه اين كتاب به يك شهر اختصاص خواهد داشت.
فرم پيشنهادي هر صفحه از كتاب متعاقبا مي ايد
سايت : www.ostandar.com
ایمیل مجمع : m.ostandaran@gmail.com
تلفن مجمع : ۰۲۱۸۸۹۲۵۹۶۶
نمابر مجمع: ۰۲۱۸۸۹۲۴۵۲۸
دبیرخانه کتاب
ایمیل ؛ ostandarzare@gmail.com
تلفن واتساب : ۰۹۰۱۱۰۳۵۲۰۴
موبایل ۰۹۱۲۷۱۸۴۱۹۵
تلفن : ۰۲۱۶۶۴۹۴۲۹۹

 

دانلود نمونه کتاب